واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد جواب داد !

واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد جواب داد !
واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد "بی‌خطر" است و می‌تواند سیستم ایمنی را برای مقابله با این ویروس تربیت کند. تزریق این واکسن به ۱۰۷۷ نفر باعث تولید پادتن و افزایش گلبول‌های سفید برای مقابله با ویروس کرونا شده است. به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...

ادامه مطلب...